Notki aplikacyjne - STOE XRD

Notki aplikacyjne

Poniżej przedstawione są przykłady pomiarów uzyskanych na dyfraktometrach proszkowych STOE

DANE WYSOKIEJ JAKOŚCI - GEOMETRIA TRANSMISYJNA XRD

Dane zebrane z systemu STADI P z czystym promieniowaniem Kα1 w geometrii transmisyjnej Debye-Scherrer. Uzyskana rutynowo rozdzielczość - FWHM < 0.03° w 2Theta. Możliwy pomiar bardzo małej ilości materiału. Brak wpływu orientacji materiału, możliwość pomiarów od najmniejszych kątów 2Theta – <0.2ᵒ

MYTHEN 1K - SZYBKIE, WYSOKOROZDZIELCZE POMIARY XRD

Przykłady przedstawiające możliwości kombinacji czystego promieniowania Kα1 i bezszumowego detektora Mythen 1K. Pomiar pełnego dyfraktogramu w zakresie 0° to 120° w Theta został zmierzony w 60 sekund z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.

NISKOKĄTOWE POMIARY XRD W STANDARDZIE

System STADI P w podstawowej konfiguracji umożliwia rzeczywisty pomiar przy kątach dochodzących do 0.2° 2Theta z wykorzystaniem źródła Cu Kα1

POMIAR LaB6W DWIE MINUTY

Zastosowanie kilku detektorów Mythen 1K umożliwiło pomiar LaB6 w zakresie od 2° do 110° w 2Theta w zaledwie 120 sekund uzyskując dane wysokiej jakości.
STADI P z wieloma modułami Mythen 1K to doskonała platforma m.in. do szybkich pomiarów przemian fazowych czy obliczeń PDF.

SZYBKIE POMIARY WYSOKOTEMPERATUROWE XRD

Systemy STOE to sprzęt idealnie dostosowany do pomiarów przemian fazowych w funkcji zmiany temperatury lub innych czynników. Notka przedstawia dane o wysokiej jakości z wykorzystaniem przystawek wysokotemperaturowych STOE.

POMIARY ELEKTROCHEMICZNE XRD IN SITU

Innowacyjny uchwyt do pomiarów elektrochemicznych STOE w geometrii transmisyjnej Debye-Scherrer umożliwia badanie przemian fazowych materiałów pod wpływem przyłożonego napięcia od najniższych kątów 2Theta.
Notka przedstawia wyniki pełnego cyklu ładowania / rozładowania LiFePO4//Li.

POMIARY NISKOTEMPERATUROWE XRD PRZY 5.5K

Pomiar TbVO4 ultra-niskotemperaturowy na systemie STADI P wyposażonym w kriostat helowy.

POMIARY XRD W ATMOSFERZE PRZEPŁYWAJĄCEGO GAZU

Pomiar XRD w kapilarze, w komorze transmisyjnej in situ STOE HT2 – utlenianie rutenu na katalizatorze Ru-Pt osadzonym na węglu.

WPŁYW DŁUGOŚCI FALI NA OBLICZENIA PDF

Synchrotronowa jakość danych proszkowych do obliczeń PDF uzyskana na laboratoryjnym dyfraktometrze STADI P wyposażonym w źródła Cu, Mo i Ag Kα1 i detektor Mythen 1K o różnych grubościach paska krzemowego.

JAKOŚCIOWA ANALIZA PDF PIGMENTU PY213

Obserwacja wpływu długości fali i szumu detektora na wynik analizy PDF i określenie maksymalnej wartości Q dla pigmentu PY213. Pomiar wykonany na STADI P wyposażonym w źródła Cu, Mo i Ag Kα1 i detektor Mythen 1K o różnych grubościach paska krzemowego.

POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE NA SYSTEMIE STADI MP

Dwa najczęstsze sposoby pomiaru cienkich to reflektometria i elipsometria. Przystawka cienkowarstwowa STOE wykorzystuje metodę całkowitego rozproszenia i wykrywa odbite ilość promieniowanie rentgenowskie z cienkiej warstwy.