ALD w produkcji LED

atomic layer deposition osadzanie warstw atomowych

Przemysł LED wykorzystuje ALD do wytwarzania produktów charakteryzujących się o wyższą jasnością, dłuższą żywotnością i niskim zużyciem energii elektrycznej. Oferujemy pełną gamę systemów ALD o wysokiej wydajności i przepustowości dla płytek 50 – 150 mm GaN/Si, GaN i szafirowych do produkcji diod LED. Picosun współpracuje z liderami technologicznymi w branży LED w zakresie pasywacji i ochrony diod LED przed wilgocią, tworzenia warstw buforowych i interfejsowych oraz tworzenia nowych chipów 3D LED i bardziej wydajnych luminoforów. Typowe materiały ALD do diod LED to azotki, tlenki i transparentne tlenki przewodzące. W przypadku tych procesów Picosun oferuje urządzenia do nakładania warstw na pojedyncze podłoża, serie podłoży lub proszki.

Reaktory do produkcji LED:

ARTYKUŁ NA TEMAT ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII ALD W PRODUKCJI LED:  LED-Professional-Special-Excerpt-Picosun