Nagłówek strony z notkami aplikacyjnymi.

Notki aplikacyjne

Poniżej przedstawione są przykłady pomiarów uzyskanych na dyfraktometrach monokrystalicznych STOE

STOE STADI VARI Z DETEKTOREM PILATUS

Notka przedstawia dane z próbek monokrystalicznych i proszkowych zebrane przy różnych czasach ekspozycji i udowadnia doskonałą wydajność oraz poziom szumów detektora Pilatus

Zobacz

KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA NA IPDS 2T

Możliwości pomiarowe w krystalografii chemicznej systemu IPDS 2T wyposażonego w mikroźródło GeniX Cu Kα firmy Xeonocs

Zobacz

ANOMALNA DYFRAKCJA MONOCHROMATYCZNA NA IPDS II/2T

Określanie struktur z anomalnej dyfrakcji monochromatycznej z atomów siarki wymaga danych o wysokiej dokładności, kompletności i redundancji. Taki pomiar jest idealnym testem do sprawdzenia możliwości laboratoryjnego dyfraktometru monokrystalicznego

POMIARY GĘSTOŚCI ELEKTRONOWEJ NA IPDS 2T

STOE IPDS 2T to wydajna platforma do zbierania danych o wysokiej rozdzielczości i jakości do pomiarów gęstości elektronowej.

POMIARY PROSZKOWE NA IPDSII/2T

Monokrystaliczne systemy STOE IPDS II / 2T umożliwiają również pomiary próbek proszkowych bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń.
Próbki są montowane w kwarcowych kapilarach, które obracają się automatycznie w jednej lub dwóch osiach goniometrycznych.