Optyka i wyświetlacze

Optyka i wyświetlacze

Producenci elementów optycznych i wyświetlaczy wykorzystują technologię ALD do tworzenia warstw barierowych i pasywacyjnych, warstw o pożądanym współczynniku załamania światła, warstw antyrefleksyjnych, falowodów, filtrów optycznych i dostrajania kolorów. Picosun oferuje procesy ALD o doskonałej jednorodności, kontroli grubości, wydajności cząstek i jakości warstw do najbardziej wymagających zastosowań. Obejmują one elastyczne warstwy  do pasywacji OLED i µLED po warstwy antyrefleksyjne na soczewkach optycznych. Metale, tlenki i azotki są osadzane w naszych szybkich systemach przemysłowych z doskonałą jednorodnością warstw na całej powierzchni podłoża. Nałożone w niskiej temperaturze warstwy są gęste, bez pin-hole`i zapewniają doskonałe właściwości barierowe dla wilgoci i tlenu, nawet na podłożach organicznych.