06.30.19

Nowe technologie z zastosowaniem techniki ALD w produkcji zaawansowanych źródeł światła LED dzięki współpracy firmy Picosun Oy ze światowym liderem OSRAM

Picosun Oy, wiodący dostawca urządzeń oraz technologii do nanoszenia cienkich warstw metodą ALD nawiązał współpracę z Osram Opto Semiconductors oraz partnerami naukowymi celem wytworzenia nowej generacji źródeł światła typu LED. W ramach projektu zaprojektowane zostaną LEDy charakteryzujące się bardzo wysoką jasnością świecenia oraz długą żywotnością. Na chwilę obecną stanowi to olbrzymie wyzwanie dla całej branży.

Obecnie systemy Picosun zainstalowane są w wielu miejscach wytwarzania źródeł LED na całym świecie. Technologia ALD z zastosowaniem reaktorów Picosun umożliwia wytworzenie najwyższej jakości cienkich warstw wewnątrz struktur porowatych o bardzo wysokim współczynniku AR oraz na innych wymagających podłożach. Ponadto dzięki zastosowaniu w pełni zautomatyzowanych systemów produkcyjnych możliwe jest osiągnięcie wysokiej przepustowości oraz niskiego kosztu produkcji.  Czynniki te okazały się kluczowe z punktu widzenia wymagającego rynku z branży LED.

Picosun_Press_Release_13022017.pdf