11.9.20

Krystalizacja in situ na dyfraktometrze monokrystalicznym IPDS II

Ciekawy przykład krystalizacji in situ metodą topienia strefowego wykonany na dyfraktometrze IPDS II STOE & Cie GmbH w grupie Silicon Chemistry and Materials Science TU Bergakademie Freiberg:
„Syntheses and Molecular Structures of Liquid Pyrophoric
Hydridosilanes”
https://lnkd.in/dERJFnq

 

dyfraktometr monokrystaliczny