Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego na stronie WWW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Devmatech sp.j. E.Bojarski,ul. Grodkowska 6/109; 01-461 Warszawa KRS: 0000621500.
  2. w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych skontaktuj się z administratorem: e-mail: info@devmatech.pl , tel. +48 22 378 48 30 lub na adres podany w pkt. 1.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako usprawiedliwionego interesu administratora;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez administratora podmioty zaangażowane w kontakt;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania relacji biznesowej;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.