STADI P ESSENTIALS

Dyfraktometr proszkowy

Modułowy dyfraktometr proszkowy z szerokimi możliwościami rozbudowy

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Google Polityka Prywatności | Warunki użytkowania.

  STADI P ESSENTIALS to ekonomiczny, jednokołowy dyfraktometr proszkowy do pomiaru w kapilarach z możliwością pełnej rozbudowy do dwukołowego dyfraktometru STADI P

  Główne zalety systemu STADI P ESSENTIALS:

  • Czyste promieniowanie Kα1 ze źródeł Fe, Cu, Mo i Ag.
  • Jednokołowy goniometr z pomiarem w obracającej się kapilarze
  • Bezszumowy detektor Mythen 1K.
  • STADI P ESSENTIALS wyposażony w źródło Ag Kα1 oraz detektor Mythen 1K o grubości 1000µm – wydajna laboratoryjna platforma do obliczeń funkcji dystrybucji par (PDF)

  Szerokie możliwości rozbudowy:

  • Do goniometru dwukołowego i pomiaru w uchwytach transmisyjnych
  • Instalacja drugiego niezależnego goniometru (geometria transmisyjna lub odbiciowa)
  • Instalacja drugiego niezależnego źródła promieniowania
  • Instalacja przystawek wysoko-, niskotemperaturowych,  z możliwością prowadzenia pomiarów w atmosferze przepływającego gazu.

   

  • Niezawodność – 10 lat gwarancji na elementy wytwarzane przez STOE.
  • Atrakcyjna cena

  Geometria  transmisyjna Debye – Scherrer w połączeniu z czystym promieniowaniem Kα1

  • Detekcja sygnałów w całym zakresie 2-theta.
  • Szybkość pomiaru – akwizycja sygnału na całej aperturze detektora jednocześnie (18°)
  • Możliwość pomiarów od najmniejszych kątów 2Theta – <0.2ᵒ
  • Wysoka jakość danych – najlepsza osiągnięta rozdzielczość – 0.03ᵒ 2theta
  • Możliwość rzeczywistego pomiaru bardzo małych ilości materiałów.
  • Brak wpływu orientacji materiału w próbce na wynik pomiaru.
  • Łatwa praca z próbkami wrażliwymi na wilgoć lub powietrze.
  • Eliminacja zjawiska przesunięcia w 2theta ze względu na różnice w wysokości próbki.
  • Eliminacja tworzenia form polimorficznych przez ugniatanie próbki

  DETEKTOR MYTHEN 1K Dectris

  • półprzewodnikowy detektor paskowy firmy Dectris,
  • zliczający pojedyncze fotony promieniowania RTG, bez konwersji na światło widzialne.
  • 24 bitowy zakres dynamiczny przy jednoczesnym brakiem szumów oraz ciemnych prądów.
  • Bezobsługowy, bardzo szybki – w połączeniu z monochromatorem STOE umożliwia zebranie danych w zakresie 2theta 0° – 120° w 60 sekund.
  • Posiada 1280 pasków o szerokości 50µm każdy.
  • Grubość paska krzemowego jest dostosowana do rodzaju zastosowanego źródła promieniowania.

  Akcesoria dyfraktometrów proszkowych STOE:
  – Uchwyty dla próbek transmisyjnych
  – Uchwyty kapilar
  – Uchwyty odbiciowe
  – Uchwyty do pomiarów cienkich warstw
  – Automatyczne podajniki próbek i kapilar
  – Przystawki wysoko- i niskotemperaturowe


  Przystawki do pomiarów in-situ

  Wysoko-temperaturowa komora in-situ do analiz dyfrakcji XRD in situ z możliwością prowadzenia pomiarów w atmosferze przepływającego gazu w geometrii transmisyjnej Debye-Scherrer z czystym promieniowaniem Kα1

  Krótka charakterystyka:
  – Zakres temperatur – RT – 1800K
  – Przepływ gazu – 0.01 – 0.1 l/min
  – Objętość próbki – 10-20 mm3
  – Do stosowania z promieniowaniem Mo Kα1
  – Zakres 2Theta – 90°
  – Zgodna z dyfraktometrami XRD STOE


  OPROGRAMOWANIE DO DYFRAKCJI PROSZKOWEJ WinXPOW

  • Bardzo elastyczna, wydajna i prosta w obsłudze 32-bitowa aplikacja dla systemów Windows
  • Możliwość obsługi dwóch dyfraktometrów jednocześnie z jednego komputera
  • Wyniki mogą być łatwo wykorzystane w innych aplikacjach Windows
  • Liberalna polityka licencyjna, bezpłatne aktualizacje przez 3 lata
  • Kompletne oprogramowanie do rejestracji i ewaluacji danych

  CECHY:

  • Konfiguracja urządzenia
  • Obsługa dyfraktometru / rejestracja danych / kalibracja PSD
  • Grafika – wyszukiwanie pików, wygładzanie, odejmowanie tła
  • Grafika 3D
  • Obsługa danych Raw z opcją importu/eksportu w różnych formatach
  • Dopasowanie profilu
  • Indeksowanie i udokładnianie stałych sieci
  • Generowanie teoretycznego wzoru
  • Analiza wielkości / naprężeń
  • Analiza zachowanego austenitu
  • Opcjonalnie CFR21 wersja zgodna z cz.11

  REJESTRACJA DANYCH / KONTROLA TEMPERATURY

  • Elastyczny i intuicyjny interfejs użytkownika. Prosty dostęp i obsługa dyfraktometru oraz podłączonych urządzeń
  • Obsługa różnych konfiguracji – transmisja, Debye-Scherrer i odbicie
  • Dla skanów 2Θ/Ω, Θ/2Θ, Θ i Ω
  • Automatyczne pomiary w funckcji zmiany temperatury – obsługa kilkunastu nisko- i wysokotemperaturowych Przystawek
  • Pomiary z podajnikami próbek mogą być wykonane bezpośrednio
   lub za pomocą programów zewnętrznych przy pomocy plików do obsługi seryjnej
  • W pełni automatyczna kalibracja: korekcja punktu zero w ciągu kilku minut

  OBSŁUGA DANYCH RAW

  • Redukcja danych z narzędziami do edycji tła, absorpcji, martwego czasu, korekcji kątowej oraz w przypadku konieczności odcięcia KA2
  • Kompletne pliki lub wybrane zakresy mogą być łączone, dodawane lub odejmowane

  PREZENTACJA:

  Grafika 2D:

  • Wydajny program graficzny do wizualizacji i prezentacji danych
  • Wizualizacje różnego zakresu danych np. zmierzone dne, dane piku lub dane importowane z baz ICDD
  • Podstawowe przetwarzanie danych np. wyszukiwanie pików lub edycja tła
  • Wszystkie zestawy danych segregowane w przejrzysty sposób, z możliwością oznaczania kolorami osi itp.

  Grafika 3D

  • Łatwo dostępne narzędzie do wizualizacji 3D
  • Elastyczny wybór perspektyw, skalowania i opcji oznaczania widoku ‘góra-dół’ na secie danych (wykresie Guinier`a)

  EWALUACJA

  • Indeksowanie wzorów i określanie grup przestrzennych jest często krokiem ograniczającym w określaniu struktury docelowej z danych proszkowych. Dlatego WinXPow wraz z SystEval oferuje wydajne narzędzie do wyszukiwania pików, indeksowanie przy pomocy 3 dobrze znanych algorytmów, udokładnianie komórki i określenie symboli wygaszania.
  • Wszystko wykonywane z pełnym udokładnianiem obrazu
  • Dopasowywanie i indeksowanie profilu również dostępne jako niezależny moduł Size-Strain / Crystallinity
  • Ewaluacja pomiarów rozmiarów / naprężeń
  • Określanie stanu krystaliczności teoretycznego obrazu
  • Obliczanie teoretycznego obrazu z podanych metrycznych i atomowych pozycji
  • Prosty import z plików CIF

  OPROGRAMOWANIE DO DYFRAKCJI PROSZKOWEJ WinXPOW

  Bardzo elastyczna, wydajna i prosta w obsłudze 32-bitowa aplikacja dla systemów Windows